« September 2011 »
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

You are not logged in. Log in
Open Community
Post to this Blog

Helpful Links
Angelfire Home
Register Your Domain
Angelfire's Twitter
Angelfire's Facebook

Angelfire Club Blog
Need assistance and ideas from fellow Angelfire members to help build and manage your website? You've come to the right place!
To join this Community Blog, you must be an Angelfire member. Just click the "Join this Community" link, and start posting immediately.

Hint: When posting, select a topic that most relates to your question. (News, FrontPage, HTML Questions, etc...) This will help to keep the blog organized for everyone.

View Latest Entries

Wednesday, 28 September 2011
What is phone number
what is the phone number to get in contact with angelfire?


Posted by ak2/intelligencerreport at 4:49 PM EDT | Post Comment | View Comments (3) | Permalink | Share This Post

Friday, 30 September 2011 - 9:54 AM EDT

Name: "Debi"

after you do this can you please let me know how it works out. i am thinking of doing the same think but we do not want to lose our place in the search engine. thanks

Monday, 3 October 2011 - 5:37 PM EDT

Name: "EBRU YATKIN AJANS"
Home Page: http://www.ebruyatkinajans.com

http://www.ebruyatkinajans.com/katalog-tasarimi.html

Katalog Tasarımı reklam ve tanıtım açısından herzaman önemli olmuŸtur. Katalog Tasarımı firmaların ürün ve hizmetlerini nihai kullanıcı ve müŸterilerine sunmalarında, ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yapmalarında en vazgeçilmez iletiŸim araçlarından biridir. Katalog, firmaların reklam ve tanıtım mecrasıdır. Katalog Tasarımları çok dikkatli bir biçimde tasarlanmalı ve ürün ve hizmetler çok iyi bir biçimde belirtilmelidir.

Katalog tanıtım materyali olmakla birlikte ürün ve hizmet pazarlamasında etkin bir rol üstlenen, pazarlama faaliyetlerini kolaylaŸtıran, ürün ve hizmet satıŸlarında etkin bir rol üstlenen yazılı ve görsel olarak, müŸterin yaptıŸımız iŸ ve ürettiŸimiz ürünler hakkında yada verdiŸimiz hizmetlerin niteliŸi konusunda onlara bilgi veren basılı reklam ve tanıtım araçlarıdır.  Katalog, sadece tasarım olarak ele alınmamalı, iyi bir tasarımla birlikte gerçekleŸtirilecek olarak kaliteli baskı, katalog çalıŸmasının son noktası olmakla birlikte görsel bir iletiŸim ve pazarlama aracı olan katalog için bütünlük oluŸturmalıdır.

DoŸru grafik ve tasarım yapılmalıdır ki, ürün veya hizmetlerin anlaŸılabilmesi kolaylaŸsın, katalog incelenirken insanlar sıkılmasın. Sıkıcı bir katalog, kötü reklam ve kurumsal kimlik oluŸmasında bir eksiklik demektir. KatalogTasarımında renklerin, grafiklerin ve fotoŸrafların uyumlu bir biçimde kullanılması kaliteli bir matbaa ve baskı Ÿarttır. Ebru Yatkın Ajans olarak Biz YaptıŸımız Katalog ÇalıŸmalarını ve Katalog Tasarımlarını referanslarımız olarak kabul ediyoruz. Katalog ÇalıŸmalarımızı Tasarım Atölyesi sekmesinden inceleyebilirsiniz.

Katalog tasarımı çalıŸması yaptıŸımız alanlar Ÿunlardır: moda kataloŸu, endüstriyel kataloglar, ürün kataloŸu, hizmet kataloŸu, fuar kataloŸu çalıŸmalarını gerçekleŸtiriyoruz. Ürün ve hizmet pazarlaması ve ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ulaŸtırılmasında en önemli etken olan katalog çalıŸmalarınızı farklı konsept ve çizgilerle hazırlıyoruz. Pazarlama aracı ve satıŸ yapılmasında bir adım önde olabilmeniz ürün ve hizmet tanıtımlarınızı en iyi Ÿekilde yapabilmeniz adına en yüksek faydayı saŸlayabilmeniz için ve en iyi tasarımları oluŸturuyoruz

Sunday, 20 November 2011 - 6:33 PM EST

Name: "jet"

If you have a paid website you can go to HELP and FILL OUT A TICKET.

Explain your problem completely and clearly because you will get one answer.

View Latest Entries